Gidive Busseig
catalÓ   castellano

Assegurança de Busseig

ExtraSub és una assegurança internacional d'accidents de busseig, creada especialment per als bussejadors esportius de qualsevol nivell i de qualsevol entitat certificadora. Cobreix les despeses ocasionades per el rescat, trasllat i/o evacuació fins al centre hospitalari i l'assistència Metge-Quirúrgica-Farmacèutica i Sanatorial, a més de la responsabilitat civil per les reclamacions.

Extrasub - Seguro de buceo

 

Extrasub no té franquícia (quantitat de diners que l'assegurat haurà de pagar per l'indemnització que li correspondria pagar a l'Asseguradora com conseqüència d'un accident).

Per ExtraSub, un accident no acaba amb l'assistència inicial, ja que alguns accidents que es produeixen durant la pràctica del busseig requereixen posteriors tractaments per pal·liar i minimitzar, en el possible, els prejudicis i seqüeles que la lesió, com a conseqüència de l'accident, poden haver ocasionat.

ExtraSub cobreix els accidents produïts “in itinere” de l'esportista que es desplaça individualment, utilitzant mitjans regulars de transport públic o privat.

Quines entitats cobreixen els riscos d'ExtraSub?

MAPFRE és la companyia líder del sector d'assegurances a Espanya, amb activitat a Europa i Amèrica Llatina. A més, el Grup està present als Estats Units i Turquia. La seva plantilla està formada per 34.603 persones, (16.838 a Espanya, 16.091 a Amàrica i 1.674 a altes països).

Aconsegueix les cobertures més completes

Amb ExtraSub disposes de les cobertures que millor s'adapten al busseig esportiu, i que són actualitzades amb regularitat. Les cobertures són vàlides a tot el món i no depenen de la Comunitat Autònoma on et trobes.


Cobertura ExtraSub Altres

Assistència mèdica, quirúrgica i farmacèutica

Il·limitada

30.000

Extensió de l'assistència després de l'accident

18 mesos

12 mesos

Rescat i trasllat al centre hospitalari

Inclòs

??

Tractament en Càmara Hiperbàrica

Inclòs

??

Tractaments ortèsics

Inclòs

No

Rehabilitació

Il·limitada

No

Tendinitis, sobrecàrregues musculars

Si

No

Cobertura accidents "in itinere"

Si

No

Assistència per accidents a l'estranger
(l'asseguradora abonarà íntegrament les despeses que es derivin de l'assistència d'urgència o primers auxilis durant les 24 hores següents a l'ocurrència de l'accident, amb independència de qui els presti. Després, l' assistència serà prestada per professionals designats pe la companyia)
15.000 €  

Mort per accident esportiu

18.000 €

6.000 €

Invalidesa permanent (en cas de tetraplejia)

fins a 40.000 €

6.000 €

Responsabilitat Civil per víctima (danys personals)

300.000 €

150.000 €

Responsabilitat Civil per sinistre (danys materials)

150.000 €

150.000 €

Responsabilitat Civil per sinistre (fiances i defensa penal)

150.000 €

150.000 €

Domicili on presentar reclamacions a l'entitat asseguradora Espanya ??


Què has d'exigir a qualsevol Assegurança de Busseig?

Límit de cobertures per accident: la teva assegurança de busseig ha d'incloure l'assistència sanitària mèdica, quirúrgica i sanatorial en els accidents que tinguin lloc a Espanya sense límit de despesa. També ha d'incloure les pròtesi i el material d'osteosíntesi, en la seva totalitat i fins un mínim de 18 mesos des de la data de l'accident. Algunes assegurances es limiten a 12 mesos o t'obliguen a pagar les pròtesi o altres materials necessaris, i llavors no complirien amb el que està reglamentat.

Límit temporal de cobertures per accident: El Real Decreto 849/1993, de 4 de Juny, per el que es determinen les prestacions mínimes de l'Assegurança Esportiva Obligatòria, estableix un límit temporal de fins 18 mesos des de la data de l'accident per les cobertures per accident. Algunes assegurances es limiten a 12 mesos, llavors no complirien amb el que està reglamentat.

Rehabilitació: si per causa de l'accident haguessis de seguir un tractament que inclogués rehabilitació durant un termini temporal llarg.

Profunditat màxima: algunes assegurances limiten la profunditat màxima a la que pots baixar per no deixar sense efecte les cobertures.

Responsabilitat Civil: en el cas de que perjudiquem a terceres persones per culpa d'alguna negligència per la nostra part, haurem de tenir una cobertura suficient per poder fer-nos càrrec de les indemnitzacions, que sempre acaben sent realment altes. Algunes companyies ofereixen sumes assegurades de només 100.000 € per responsabilitat civil, que a l'hora de la veritat resulten insuficients. Recorda que t'hauries de fer càrrec personalment de la quantitat que no cobreix l'assegurança.

Accidents "In Itinere": algunes assegurances cobreixen únicament des del moment que el bussejador es posa l'equip autònom fins que se'l treu, per aquest motiu, tots els accidents que tinguin lloc abans o després de la immersió (caiguda de la botelles sobre els peus, "latiguillo" que dóna un cop a un company, etc.) no estarien coberts.

Instructors: si ets instructor de busseig, hauràs de comprovar que la teva assegurança no limita la teva activitat docent. Algunes assegurances no cobreixen les reclamacions per responsabilitat civil en el cas d'estar duent a terme activitats formatives.

 

|   tornar   |

ASSEGURANCES